Skip to main content

Наши преподаватели

Старостюк Сергей Николаевич

Старостюк Сергей Николаевич

Гарига Анастасия Сергеевна

Гарига Анастасия Сергеевна

Ющенко Виктор Николаевич

Ющенко Виктор Николаевич

Игнатенко Руслан Валерьевич

Игнатенко Руслан Валерьевич

Ловаков Олег Анатольевич

Ловаков Олег Анатольевич

Родинченко Игорь Васильевич

Родинченко Игорь Васильевич

Старостюк Сергей Николаевич

Старостюк Сергей Николаевич

Михеенко Николай Иванович

Михеенко Николай Иванович

Гусев Андрей Владимирович

Гусев Андрей Владимирович

Кириченко Сергей Владимирович

Кириченко Сергей Владимирович

Кудрик Наталия Владимировна

Кудрик Наталия Владимировна

Лапа Юрий Анатольевич

Лапа Юрий Анатольевич


© 2020-2023 Автошкола в Чернигове АвтоМото 25, All Rights Reserved